ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างร้านขายยาแผนไทยและสมุนไพร เป็นเงิน 132,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 17/06/2024 15:35