ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารช่วยและสารปรุงแต่งในการผลิตตำรับยาทำให้อดฝิ่น จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 207,847.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 17/06/2024 15:32