ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายทำเพื่อผลิตสื่อวีดีโอแผยแพร่งานสัมมนานำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/06/2024 15:30