ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของกองพัฒนายาแผนไทยฯ ณ อาคารไบโอเทค ไพลอท แพลนท์ (BIOTEC pilot plant) หน่วยปฏิบัติการที่ 3 จังหวัดปทุมธานี เป็นเงินทั้งสิ้น 10,807 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 10/06/2024 14:05