ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ เป็นเงินทั้งสิ้น 71,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 10/06/2024 14:04