ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร (Print) ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร (ร้านเอเอสก็อบปี้ โดยนายสงบ บางหลวง) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 12/06/2024 09:38