ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารสกัดสมุนไพรเป็นเงินทั้งสิ้น 31,650.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/06/2024 15:48