ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายบริหารกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 ภายในวงเงิน 2,247 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 28/05/2024 16:25