ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (27-31 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/05/2024 10:44