ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม/ถัง จำนวน 160 ถัง จำนวนเงิน 248,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/05/2024 15:56