ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา กัญชง และกระท่อมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 481,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/05/2024 15:54