ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 22 พค.67 ณ จังหวัดชุมพร) ภายในวงเงิน 1,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 21/05/2024 10:59