ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,712.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 21/05/2024 16:54