ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ด้านงานพัฒนาการผลิตและบริหารจัดกระจายยา วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 15/05/2024 16:30