ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบรรจุยาพอกเข่าดูดพิษ จำนวน 29,100 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 116,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 21/05/2024 16:22