ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบรรจุยาและบรรจุสารสกัดสมุนไพร งานพับขึ้นรูปกล่องยา งานเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร งานทำความสะอาดอุปกรณ์ฯ (1-31 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 24/04/2024 16:17