ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบรรจุยาสเปรย์ทาพระเส้น ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เป็นเงินทั้งสิ้น 152,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 24/05/2024 16:08