ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 65,208.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/05/2024 13:26