ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (22-25 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/05/2024 17:34