ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุนไพรสำหรับผลิตตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 96,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะ (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 16/05/2024 16:17