ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำลายเอกสารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 14/05/2024 10:58