ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 67 (นางสาวนภรณ์ มากมา) เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 09/05/2024 16:29