ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เป็นเงินทั้งสิ้น 28,918.89 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 09/05/2024 15:15