ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการซื้อเครื่องอัดบีบผงละเอียด (Roller Compactor) จำนวน 1 เครื่อง (งบลงทุน)

สร้างเมื่อ 07/05/2024 09:27