ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการกรม)

สร้างเมื่อ 01/05/2024 13:46