ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตกแต่งโต๊ะประชุม พร้อมจัดเก็บสายสัญญาณไฟฟ้า ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 22/04/2024 14:05