(ร่าง) ประกาศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 18:23