ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในระบบสุขภาพชุมชน (นายนภธกฤช โชคประจักษ์ชัด) จำนวนเงิน 93,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 16:47