ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 16:46