ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ด้านงานบริการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน และให้คำปรึกษาด้านการเงินและการคลัง จำนวน 1 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 04/04/2024 16:20