ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 16:07