ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างจัดทำหนังสือคู่มือชุดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (-book) ภายในวงเงิน 149,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:59