ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีป้องกันและทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานผลิต เป็นเงินทั้งสิ้น 264,825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 14:15