ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชา จำนวน 60 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 14:12