ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 2-5 เม.ย. 2567) ณ จังหวัดอุดรธานี เป็นเงินจำนวน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 26/03/2024 09:45