ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 22/03/2024 15:38