ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,618 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 22/03/2024 15:32