ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างจัดทำไวนิลตาราง 9 ช่อง สำหรับกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 15:28