ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) เป็นเงิน 6,206 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 12:04