ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 3 รายการ เสนอราคาเป็นเงินน 47,294 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 12:01