ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 28-29 มี.ค. 67) ภายในวงเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 19/03/2024 14:11