ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,387,574 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 19/03/2024 14:06