ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 คน (นางสาวจิราวรรณ บุตรบุราณ) เป็นเงินทั้งสิ้น 97,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 19/03/2024 10:53