ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันที่ 14-15 มี.ค. 67) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 19/03/2024 10:46