ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อช่อดอกกัญชงแห้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 14:45