ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคาะห์ผลิตภัณฑ์ตำรับยาสมุนไพร จำนวน 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 18,008.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 14:41