ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,503.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการกรม)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 11:28