ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 คน (นางสาวชลิตา ไตรธรรม) เป็นเงินทั้งสิ้น 116,853.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการแลพแผนงาน)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 11:26