ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินการบำรุงระบบบริหารงบประมาณดิจิทัล (Digital Budget) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:47