ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำบอร์ดโครงสร้างการบริหารของสำนักงานเลขานุการกรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,391.15 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:46